... Mehr dazu ...

Krieg in der Ukraine: Putin und seine Vasallen in Russland und dem Donbass führen diesen Krieg - ein Begriff, dessen Verwendung in Russland bei Strafe verboten ist - mit einer ´Begründung´, die unsäglichen Vorgängen in Deutschland vor 83 Jahren ähnelt. Seine Definition militärischer Ziele umfasst wohl auch Wegweiser, feste Bauwerke jeglicher Art usw. - ⇒Putin ist nicht GröFaZ 2.0 (Größter Feldherr/Führer aller Zeiten), er ist als Kriegsverbrecher ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag (IStGH), bzw. Russland als Staat vor dem Internationalen Gerichtshof der UN (IGH), ebenfalls in Den Haag! Wer sind die Nazis? Die ukrainische Regierung? Die Ukrainer? Blödsinn, hier ist nur einer zum Nazi mutiert bzw. hat seine Verkleidung abgelegt, oder deutlicher: Putin & Co. handeln wie die Nazis vor und im zweiten Weltkrieg! Hier ein paar Infos: Die ukrainkschen Rechtsextremen (z.B. die ASOW-Bewegung) kamen bei der letzten freien Wahl auf < 2,5%. Die russischen schon seit den 90er Jahren existierenden rechtsextremen Parteien (dazu zählt auch die ´Liberaldemokratische Partei Russlands´ (LDPR), die bis 2016 regelmäßig mit bis zu 13% in die Staatsduma einzog und bei der letzten - vermutlich manipulierten - Wahl 2021 immer noch 7,5% erreichte; die dominierende Partei ´Einiges Russland´ (ER), die ´Kommunistische Partei der Russischen Föderation´ (KPRF) und ´Gerechtes Russland´ (SR) sind aber wohl auch nicht nennenswert demokratischer eingestellt) und Gruppen inklusive der international (Libyen, Syrien usw., jetzt Ukraine) aktiven ´privaten´ Söldnergruppe WAGNER sind meist regierungs- bzw. Geheimdienst-nah. Der Sektenführer - ehemals Russisch-orthodoxe Kirche - Patriarch Kyrill I. disqualifiziert sich parmanent mit seiner verbalen Putin-Treue.

Ukrainisch-українська (https://www.translator.eu/)

Путін: Військовий злочинець-диктатор як головнокомандувач відповідальний за масові-злодій країни! Як ви взагалі можете з цим домовлятися? Його соратники нічим не краще!

18 січня 2023 року - Лавров порівнює політику Заходу щодо Росії з "Остаточним рішенням" Гітлера - Головний контрибутор політики російського уряду щодо випаленої землі звинувачує інших у тому, що вони поводяться як нацисти щодо Росії? Просто божевільний... Може бути, допоможе чистка стекол, тоді він розуміє, що дивиться в дзеркало!

@ Путін & Ко.:   ┌∩┐(◕_◕)┌∩┐

Війна в Україні: Путін і його васали в Росії і на Донбасі ведуть цю війну – термін, використання якого заборонено в Росії під страхом покарання – з «виправданням», яке нагадує невимовні події в Німеччині 83 роки тому. Його визначення військових цілей, ймовірно, також включає покажчики, міцні структури будь-якого роду і т.д., в Україні це зараз називається "РАСИЗМ". ⇒Путін не GröFaZ 2.0, як військовий злочинець він є справою Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС), або Росії як держави в Міжнародному суді ООН (МС ООН), також в Гаазі! Хто такі нацисти? Український уряд? Українці? Нісенітниця, тут тільки один мутував у нациста або пролив свою маскування, або більш чітко: Путін і Ко поводяться як нацисти до і під час Другої світової війни! Лідер культу - раніше Російська православна церква - патріарх Кирило I дискваліфікує себе парманентно своєю словесною лояльністю до Путіна.
Ось деяка інформація: Українські праві екстремісти (е.B. рух ASOW) на останніх вільних виборах < 2,5%. Російські ультраправі партії, які існували принаймні з 90-х років (включаючи "Ліберально-демократичну партію Росії" (ЛДПР), які регулярно входили в Держдуму з 13% до 2016 року і до сих пір досягали 7,5% на останніх - імовірно маніпулюваних - виборах в 2021 році; домінуюча партія "Єдина Росія" (ER), однак «Комуністична партія Російської Федерації» (КПРФ) і «Справедлива Росія» (СР), ймовірно, не є значно демократичнішими), а групи, включаючи міжнародне (Лівія, Сирія і т.д., тепер Україна), активні «приватні» найманці ВАГНЕРа, як правило, близькі до уряду або спецслужб.
Новини 12 травня: "Путін тримає перспективу рекордного врожаю пшениці " ... Чи йдеться про пшеницю, яку вкрали в Україні?
NDR-Recherche
´Міфи Україна/Росія ´(німецька мова) 17 травня - ви можете легко знайти цей поточний список міфів / фактів через ВІКІПЕДІЮ і (серйозно!) Управління новинними порталами.
8 червня - Лавров у всьому звинувачує Україну... Зернова блокада, що Росія була змушена вторгнутися в Україну і т.д. - і вбивця завжди садівник, ми знаємо, що з часів Агати Крісті!
20 червня: Після того, як російські найманці та російська армія вторглися в Україну, згладжуючи все, чого вони можуть якимось чином досягти віддалено за допомогою своїх технологій озброєння, чи скаржаться вони зараз, що Україна також стріляє по російських цілях? Досить нахабна аргументація...
До речі: У чому різниця між нацистами і сталіністами? Відповідь: 9 проти 12 листів! | Абсурдне виправдання Путіна, «диктаторські правлячі нацисти навколо Володимира Зеленського» в Україні та міф про «миротворчу визвольну місію, яку вітає населення», на щастя, стосується лише кількох людей, принаймні за межами Росії – ніхто всерйоз у таке вірити не може, особливо не після звірств, які стали відомі тим часом, які, незважаючи на свідчення Путіна і Ко, описуються як фейки (або висунуті Україною ретроспективно, або вчинені українцями). Неймовірно, що росіяни підтримують цей терор проти цивільного населення не тільки в Росії. Сталінський видавець у Кремлі продовжує просувати свої вбивчі «заходи» і гостро. Тільки нацисти (в тому числі пом´якшувачі) і решта фракції прихильників Путіна, ймовірно, все ще знаходяться на одній лінії.

Для бічних мислителів/Канона/Шанувальники теорії змови: Якщо ви вважаєте, що нісенітниця, яку поширює Sputnik/Russia Today (безпосередньо в RT-DE/RT-UK, побічно e.B. на каналі Trump House FOX-News) насправді більше не допоможе вам!
Чи винні в цьому "росіяни"? Як можна надати інформацію? Важко не узагальнювати і не використовувати вчинки Путіна як росіяни ... але в наш час дезінформація і медіа-блокада працюють ще краще. 83 роки тому все ще широко поширене класичне аналогове мовлення (АМ) з великою дальністю, яке використовувалося тими, хто хотів інформувати себе. В останні десятиліття це часто припинялося з причин витрат і майже не існує, FM і цифрове мовлення мають лише невеликий діапазон, в Інтернеті з конкретними обмеженнями для конкретної країни можливості обходу - e.B. анонімний серфінг через TOR - обмежені. Так що державне промивання мізків працює все краще! Таким чином, Путін своїми брехливими обіцянками і погрозами на адресу «ворогів» залишається ´МЕСІЄЮ´ для багатьох росіян. Але коли я бачу, що велика кількість прихильників Путіна (за даними РББ близько 900) в Берліні провели кортеж для Путіна і для ´спецоперації´, хоча інформація про війну в значній мірі - але в тому числі (в тому числі (в основному російські) фейки - у відкритому доступі, це не зрозуміло з моєї точки зору - в якому ілюзорному світі живуть ці люди?

 
Russisch-русский (https://www.translator.eu/)

Путин: Военный преступник-диктатор-как главнокомандующий, ответственный за массовые убийства-вор страны! Как вы вообще можете с этим договориться? Его соратники ничем не лучше!

18 января 2023 г. - Лавров сравнивает политику Запада в отношении России с гитлеровским "окончательным решением" - Основной вклад в политику убийственной выжженной земли российского правительства обвиняет других в том, что они ведут себя как нацисты по отношению к России? Просто сумасшедший... может быть, поможет чистка очков, тогда он понимает, что смотрит в зеркало!

@ Путин и Ко:   ┌∩┐(◕_◕)┌∩┐

Война на Украине: Путин и его вассалы в России и Донбассе ведут эту войну – термин, использование которого запрещено в России под страхом наказания – с «оправданием», которое напоминает невыразимые события в Германии 83 года назад. Его определение военных целей, вероятно, также включает в себя указатели, прочные сооружения любого рода и т. Д., В Украине это теперь называется «РАСИЗМ». ⇒Путин не является GröFaZ 2.0, как военный преступник он является делом международного уголовного суда в Гааге (МУС), или России как государства в Международном суде ООН (МС), также в Гааге! Кто такие нацисты? Украинское правительство? Украинцы? Нонсенс, здесь только один мутировал в нациста или сбросил свою маскировку, или более четко: Путин и Ко действуют как нацисты до и во Второй мировой войне! Лидер культа патриарх Кирилл I дисквалифицирует себя по-своему за свою словесную лояльность Путину. Лидер культа - бывшая Русская православная церковь - патриарх Кирилл I дисквалифицирует себя по-своему за свою словесную лояльность Путину.
Вот некоторая информация: Украинские правые экстремисты (например.B движение ASOW) < 2,5% на последних свободных выборах. Российские ультраправые партии, существовавшие как минимум с 90-х годов (в том числе «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), которая регулярно входила в Госдуму с 13% до 2016 года и все еще достигала 7,5% на последних — предположительно манипулируемых — выборах в 2021 году; доминирующая партия «Единая Россия» (ЕР), однако «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) и «Справедливая Россия» (СР), вероятно, не являются значительно более демократичными), а группы, в том числе международная (Ливия, Сирия и т. д., ныне Украина) активная «частная» наемническая группа ВАГНЕР, обычно близки к правительству или секретной службе.
Новость от 12 мая: «Путин провоцирует перспективу рекордного урожая пшеницы»... Включает ли это пшеницу, украденную в Украине?
NDR-Recherche
´Мифы Украины /России ´(немецкий язык) 17 мая - вы можете легко найти этот текущий список мифов / фактов через ВИКИПЕДИЮ и (серьезно!) Управление новостными порталами.
8 июня - Лавров обвиняет во всем Украину... Зерновая блокада, что Россия была вынуждена вторгнуться в Украину и т.д. - а убийцей всегда является садовник, мы знаем это со времен Агаты Кристи!
20 июня: После того, как российские наемники и российская армия вторглись в Украину, сравняв с землей все, чего они могут каким-то образом достичь удаленно с помощью своих оружейных технологий, жалуются ли они теперь, что Украина также стреляет по российским целям? Довольно наглая аргументация...
Кстати: в чем разница между нацистами и сталинистами? Ответ: 9 против 12 букв! | Абсурдное оправдание Путина, «диктаторские правящие нацисты вокруг Владимира Зеленского» на Украине и миф о «миротворческой освободительной миссии, которую приветствует население», к счастью, относится лишь к нескольким людям, по крайней мере, за пределами России — никто не может всерьез поверить в подобное, тем более не после ставших известными за это время зверств, которые, несмотря на свидетельства Путина и Ко, описываются как фейковые (либо выдвинутые Украиной ретроспективно, либо совершенные украинцами). Невероятно, что россияне поддерживают этот террор против мирного населения не только в России. Имитатор Сталина в Кремле продолжает настаивать на своих убийственных «мерах» и острых мерах. Только нацисты (включая смягчителей) и оставшаяся фракция поклонников Путина, вероятно, все еще находятся на одной линии.
Боковым мыслителям/Канон/Поклонники теории заговора: Если вы верите, что чепуха, распространяемая Sputnik/Russia Today (непосредственно в RT-DE/RT-UK, косвенно e.B. на канале Дома Трампа FOX-News), на самом деле вам больше не поможет!

Виноваты ли «русские»? Как можно предоставить информацию? Трудно не обобщить и не использовать дела Путина как русских ... Но в наше время дезинформация и медийная блокада работают еще лучше. 83 года назад все еще было широко распространено классическое аналоговое вещание (АМ) с большим диапазоном, которым пользовались те, кто хотел получить информацию. В последние десятилетия это часто прекращалось по соображениям стоимости и почти не существует, FM и цифровое вещание имеют лишь небольшой диапазон, в Интернете с специфическими для страны ограничениями возможности обхода - e.B. анонимный серфинг через TOR - ограничены. Так что государственное промывание мозгов работает еще лучше! Таким образом, Путин, с его ложными обещаниями и угрозами в адрес «врагов», остается «Мессией» для многих россиян. Но когда я вижу, что большое количество сторонников Путина (по данным РББ около 900) в Берлине осуществили кортеж за Путина и за ´спецоперацию´, хотя информация о войне в значительной степени — но в том числе (в основном российские) фейки — в открытом доступе, это непонятно с моей точки зрения — в каком иллюзорном мире живут эти люди?

     |    TOR-Browser / Браузер TOR: (A) (B) (C) (D) (E) (F)


 

Sind ´DIE RUSSEN´ schuld? Wie kann informiert werden? Es fällt schwer, nicht zu verallgemeinern und bei Putins Taten nicht ´DIE RUSSEN...´ zu sagen, aber in unserer Zeit wirkt Desinformation und Medienblockade noch viel besser. Vor 83 Jahren gab es verbreitet klassischen analogen Rundfunk (AM) mit großer Reichweite, der von denen, die sich informieren wollten, genutzt wurde. Der ist in den vergangenen Jahrzehnten u.a. aus Kostengründen oft eingestellt worden und kaum noch existent, UKW und digitaler Rundfunk haben nur geringe Reichweite, im Internet mit landesspezifischen Restriktionen sind Umgehungsmöglichkeiten - z.B. anonymes Surfen via TOR - begrenzt. So wirkt die staatliche Gehirnwäsche umso besser! So bleibt Putin mit seinen falschen Versprechungen und den Drohungen gegen ´Feinde´ für viele Russen ´DER MESSIAS´. Wenn ich dann aber sehe, dass eine große Anzahl von Putin-Unterstützern in Deutschland Demonstrationen Pro Putin und Pro ´Sonderoperation´ durchführten, obwohl hier Informationen zum Krieg weitgehend - allerdings inklusive (meist russischen) Fakes - offen verfügbar sind, ist das nicht nachvollziehbar - in welcher Scheinwelt leben diese Leute?


 

´ukraine-russland-mythen-101.html´ diese Mythen-Fakten-Liste kann problemlos über WIKIPEDIA und (seriöse!) Nachrichtenportale kontrolliert werden.
´Putin stellt Rekordernte bei Weizen in Aussicht´ ... Ist da der in der Ukraine geklaute Weizen mitgerechnet? NDR-Recherche
Lawrow gibt Ukraine Schuld an der Getreideblockade, daß Russland ´gezwungen´ wurde, die Ukraine zu überfallen... - der Mörder ist immer der Gärtner!
Nachdem russische Söldner und die russische Armee die Ukraine überfallen haben und dabei alles plattmachen, was sie mit ihrer Waffentechnik aus der Ferne erreichen können, beschweren sie sich jetzt, dass die Ukraine auch auf russische Ziele schießt? Dreiste ´Argumentation´...
Die UN sind leider - wie die EU - weitgehend ein zahnloser Tiger, die dort exzessiv genutzten Veto-Rechte verhindern immer wieder wichtige und sinnvolle Entscheidungen.
Mein (leider nicht sehr realistischer) Traum: Alle Verantwortlichen - Putin und seine Regierungsmannschaft, die Möchtegern-´Staatschefs´ in den Separatistenregionen und die marodierenden Militärs - werden weltweit wegen Völkermord, Terrorismus, Plünderei usw. zur Fahndung ausgeschrieben und bei Ergreifung vor Gericht gestellt.


 

So nebenbei: Wo liegt der Unterschied zwischen NAZIS und STALINISTEN bzw. PUTINISTEN? Antwort: 5 vs. 11 bzw. 10 Buchstaben, sonst Nichts! | Putins absurde Begründung, die in der Ukraine ´diktatorisch herrschenden Nazis um Wolodymyr Selenskyj´ und die Mär von der ´friedensstiftenden Befreiungsmission, die von der Bevölkerung begrüßt wird´, greift glücklicherweise wenigstens ausserhalb Russlands nur bei wenigen Leuten - so etwas kann doch niemand ernsthaft glauben, erst recht nicht nach den inzwischen bekannt gewordenen Gräueltaten, die trotz der Beweislage von Putin & Co. als Fake (entweder von Ukraine nachträglich gestellt oder von Ukrainern begangen) bezeichnet werden. Unglaublich, dass Russen nicht nur in Russland diesen Terror gegen die Zivilbevölkerung unterstützen. Der Stalin-Imitator im Kreml treibt seine mörderischen ´Maßnahmen´ immer weiter. Nur Nazis (inklusive Weichgespülte/Kreidefresser) und die übrig gebliebene Putin-Fan-Fraktion sind wohl noch auf gleicher Linie.

... Mehr aus der (verrückten) Welt ...

 

Immer wieder kommen Leute mit einfachen Lösungen für herbeigeredete Probleme, die von echten Problemen ablenken: Ex-Fake-PotUS Trump und seine Republikaner-Sekte (Tea Party 2.0; Kritiker kaltstellen; Entdemokratisierung; Entrechtung der Bevölkerung; Dominanz einer fundamental-evangelikalen Minderheit), SULTAN Erdogan (Hexenjagd auf Gegner, Krieg gegen syrische Kurden mit zweifelhafter Begründung), die Geschwister im Geiste (Jarosław Kaczyński, Viktor Orbán, Jair Bolsonaro (zum Glück inzwischen aus dem Amt entfernt), der Diktator von Putins Gnaden Alexander Lukaschenko...) - sie nähern sich Ländern an, deren Bestimmer immer recht haben: Kaiser Xi Jinpíng (Uiguren, Säbelrasseln gegen Taiwan,...), Oberster Führer Kim Jong-un (Diktatoren-Dynastie, der Irre mit den Atombomben), ZAR Putin (Führender Kriegsverbrecher; ewige Amtszeit; Gegner kriminalisieren; Aufruf zu Gewalt gegen seine Gegner und sogenannnte ´FEINDE RUSSLANDS´ - das geht anscheinend schon länger bis zu gesteuerten Mordaktionen; Bevölkerung belügen; Krieg - ab 1999 in Tschetschenien (1994-1996 war vor Putin), 2008 Georgien, seit 2011 Syrien, seit 2014 (Krim-Annexion, Donbass) und seit dem 24.2.2022 noch mörderischer in der gesamten Ukraine; Medien unterdrücken⇒alternative Wahrheiten, Orwells 1984 lässt grüßen).


 

Politiker/Parteien mit populistischen Meinungswechseln oder Äußerungen - z.B. AfD vor/nach April 2020, immer wieder auch Markus Söder und Friedrich Merz (beide gefühlt mindestens wöchentlich und üblicherweise inhaltlich ziemlich daneben).


 

Fake-News: Die schlimmsten Verbreiter beschweren sich in ihren Foren permanent über von ihnen so genannte ´Fake News´ von Medien, Personen und Institutionen. Ihre Filterblasen sind für eine laute, oft aggressive Minderheit die einzig akzeptierte ´Wahrheit´, wer laut genug ´LÜGE´ schreit hat demnach recht. die von ihnen ´LÜGENPRESSE´ genannten Medien (Radio, TV, Zeitungen und ihre Pendants im Internet) sind - mit Ausnahme einiger populistisch die Meinungen wechselnder Medien wie BILD usw. - vertrauenswürdiger.


 

Die EU funktionierte schon vor den Erweiterungen nur eingeschränkt, u.a. wegen der massiven Einflussnahme einzelner Mitgliedstaaten, v.a. Deutschland, Frankreich und Großbritannien (bis zum Brexit). Jetzt (mit 27 Mitgliedstaaten und 7 Kandidaten) ist das noch schlimmer geworden. Kleinkarierter Hickhack, Populismus und merkwürdige Abläufe - z.B. die Wahl zum Europäischen Parlament 2019 - passen ebenso wie teilweise Blockaden, z.B. durch Orban/Ungarn, nicht zu einem konstruktiven demokratischen Miteinander.


 

Besonders verfahren ist die Situation in der NATO, wo aktuell z.B. die Türkei und Ungarn Entscheidungen blockieren - Erdogan und Orban sind anscheinend eher Putin-Fans und haben jeweils eine sehr eigentümliche Sicht auf ihre Berechtigung, in anderen Ländern Recht zu manipulieren.


 

Dank der populistischen und Trump-hörigen Republikaner - z.B. bei den Ereignissen um die Wahl des Speakers des US-Repräsentantenhauses und der wohl nun praktizierten Fundamentalopposition - muss man wohl die USA wie schon einige andere von Populisten oder Autokraten regierte Länder bald auch als Ex-Demokratie bezeichnen.


 

@QUERDENKER/QANON/Verschwörungstheorie-Fans: Wenn ihr den von Sputnik/Russia Today (direkt in RT-DE/RT-UK, indirekt z.B. im Trump-Haussender FOX-News) verbreiteten Quatsch glaubt ist euch wirklich nicht mehr zu helfen!


 

Weiterhin jedes Jahr tausende Terror-Tote, ´religiös´ (tatsächlich die wahren Ungläubigen), ´politisch´ oder anders motivierte ´Einzeltäter´ (Link 1/Link 2) bzw. Gruppen und ihre Anstifter sind eine mörderische Minderheit, die der Mehrheit ihr verdrehtes Weltbild aufzwingen will.


 

Schon seit vielen Jahren - nicht erst seit den Ereignissen um FIFA und Katar - interessieren mich sportliche Großereignisse nicht, da ist zu viel Geld und damit Manipulation im Spiel! Was sich aber die FIFA (wohl ganz im Sinne Katars) geleistet hat - diverse gekaufte WMs, Schönreden der Vorfälle in Katar, Maulkorb gegen Kritik usw. - ist noch unterirdischer (geht tatsächlich), als die Taten anderer Verbände (z.B. IOC). Und jetzt steht auch als Sahnehäubchen seitens IOC neben der geplanten Wiederzulassung der Sportler aus Russland/Belarus die Verurteilung der in diesem Zusammenhang geäußerteten Boykottdrohung durch die Ukraine - Business as usual, nur Geld (fürs IOC, die FIFA usw.) zählt!


 

In manchen Staaten steigen korrupte oder sonstwie kriminelle Politiker in höchste Ämter auf. Jüngstes Beispiel ist Israel, wo das Rechtssystem zugunsten einiger Politiker/Parteien ausgehöhlt wird. Massenproteste dagegen perlen an den - teilweise korrupten/kriminellen - Regierungsmitgliedern bisher spurlos ab. Noch existiert das bisherige Rechtssystem als Kontrollinstanz, aber wie lange noch?


 Erfolgreiche Elchjagd

Die WWW-Seiten
von Stefan Bürger
© Stefan Bürger, 2000-2023, bearbeitet 30.05.2023

select english vaelj svenska Schön, daß Sie hier hergefunden haben!

Ich ueber mich


Sie sind Besucher Nr.
seit dem 08.12.2000

 43470

   (46.6 / Woche
    ab 25.03.2023)

Facebook,
Twitter
...


Pilzkundliches


Pilze im Britzer Garten Berlin-HTML


Pilze im Britzer Garten Berlin-PDF


Hospes 2002


Hospes 2003


interessante Myco-Links


Hospes 2004 


Imkerei

aktuelle Stockkarte

Übersicht 11.03.2021 (274kB)


Schwarm 2009

Ein Volk schwärmt ... und sammelt sich am Pflaumenbaum ... erwischt (großes Bild 345kB)


Seit 2008 bin ich Hobby-Imker. Hier stelle ich die Stockkarten meiner Bienenvölker als PDF zur Verfügung: 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11.03.2021
(213kB) , Dokumentvorlage siehe "Helferlein".
Leider ist mein letztes Bienenvolk tot, darum bis zum Neuaufbau mit Ableger, Startvolk oder Schwarm hier keine neuen Informationen.


fleissige Bienen
Bienenwohnungen 2009


Helferlein

Medikamentplan(+)

Libre-/Openoffice (21.01.2022/120kB),


Wasser/Strom/eRoller

Libre-/Openoffice (31.08.2018/456kB), Beispiel (101kB)


Abrechnung

Libre-/Openoffice (23.12.2017/23kB),


Stockkarte (*)

Libre-/Openoffice (08.08.2020/560kB), Anleitung (614kB)+) Medikamentplan Inhalt/Struktur in Anlehnung an die Spezifikation für den bundeseinheitlichen Medikamentplan (z.Z. ohne Datamatrix-Code)


*) Stockkarte

Empfehlung:

LIBREOFFICE (LO) 5.x/6.0, , mit Einschränkung LO 4.0/4.1/6.1, OPENOFFICE (OO) 4.0, erhebliche Probleme mit LO 4.2-4.4, OO V4.1, EXCEL97-2013 (die Exportfunktion für EXCEL funktioniert mit meiner Dokumentvorlage seit LO 5.0 nicht mehr)..Probleme:

Achtung: Wechsel zu älteren Versionen ist wegen Dateiformat-Inkompatibilitäten nicht empfehlenswert!
OO V4.1 und LO V4.2...V4.4 beschädigen u.U. die Formatierung. LO V5.x/V6.x ist beim ersten Dokumentaufruf sehr langsam, später schneller. LO V4.x, 5.x und 6.x verschieben u.U. Diagramme (v.a. PDF-Export, ist nach Neustart/Neuladen wieder ok!). Bei OO 4.0 langsamer PDF-Export.Die Dokumentvorlagen können ohne Einschränkungen zur eigenen Verbrauchserfassung bzw. zur Stockkartenerstellung genutzt werden, Eine darüber hinaus gehende kommerzielle Nutzung ist nicht zulässig. Es gelten die im Haftungsausschluss genannten Bedingungen. © Stefan Bürger


LINUX Scripte

bash-Scripte zum Aufzeichnen, Schneiden und Konvertieren von Videos: ZIP-Archiv (30.05.2023/85kB)


filmschnitt.sh:

Video schneiden/konvertieren (Beispiel). Speicherort $HOME (~/). V 8.x: u.a. Video⇒H264/HEVC/VP9/AV1 Horizontal+Vertikal, Audio⇒AAC/EAC3/AC3/MP3/OPUS, Container⇒MP4/WEBM, Duplikaterkennung, Ergebnisprüfung.


loop_filmschnitt.sh:

Erzeugt ein Script der gefundenen Videodateien für filmschnitt.sh mit Standardparametern. Speicherort $HOME (~/)


livestream-adresse.inc:

Senderliste für die bash-Scripte, gemeinsame Funktionen. Speicherort $HOME (~/)


livestream-aufnahme.sh:

Livestream zeitgesteuert aufnehmen , Speicherort $HOME (~/).


livestream-aufnahme-pre.sh:

Livestream aus TVbrowser zeitgesteuert aufnehmen , Speicherort $HOME (~/).


livestream-aufnahme-rm.sh:

Programmierte Livestream-Aufnahme löschen , Speicherort $HOME (~/).


livestream-vlc.sh:

Livestream in VLC ansehen, Speicherort beliebig.


tvbrowser_kaffeine.rb:

Zugriff auf Kaffeine zur Aufnahmeprogrammierung, basiert auf Ruby-Script "tvbrowser2kaffeine.rb" ("https://wiki.tvbrowser.org/index.php/CapturePlugin_-_Kaffeine#Kaffeine_.3E.3D_2.0.4"), Pfade und Zeichenfilter modifiziert. Speicherort $HOME (~/).


tvbrowser_kaffeine.rb.sh:

Aufnahmeprogrammierung via ssh auf Remote-PC-Kaffeine. Benötigt dort Ruby-Script "~/tvbrowser_kaffeine.rb". Speicherort $HOME (~/).


Die Scripte können ohne Einschränkungen privat genutzt werden, Eine darüber hinaus gehende kommerzielle Nutzung ist nicht zulässig. Es gelten die im Haftungsausschluss/Disclaimer genannten Bedingungen. © Stefan Bürger


Reisen/Freizeit

"besondere" Reiseerfahrungen
Besonderes
Reiseerlebnis

Reiseseiten


Reiseziele
in Schweden

Urlaub 2002
in Schweden

Urlaubsseiten

andereLinks
mehrLinks

   Reisen
im Norden  Reisen
im Süden

           www.freilandlabor-britz.de     


Impressum

Haftungsausschluss/disclaimer

Für die Inhalte der über die genannten Links erreichbaren Webseiten sind die Autoren dieser Seiten verantwortlich. Ich konnte bisher dort keine zweifelhaften Inhalte entdecken. Falls das doch der Fall sein sollte bitte ich um entsprechende Hinweise, damit ich den Link aus meinen Seiten entfernen kann (siehe auch den Haftungsausschluss/Disclaimer).
Ich wünsche viel Spaß beim Stöbern!